คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ "สังคมสูงวัย"

ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ สังคมสูงวัย ประเภทรายการสารคดีสังคม มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างความตระหนักในสังคมถึงวาระสังคมสูงวัย ความยาวตอนละ 52 นาที จำนวน 5 ตอน

ดาวน์โหลดเอกสาร

● รายละเอียดประกาศ
● กำหนดการคัดสรร
● ข้อกำหนดเงื่อนไข
● Creative Brief Sheet
● เกณฑ์การคัดเลือก
● ประกาศราคากลาง

กำหนดการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ "สังคมสูงวัย"

● 8 ธ.ค. 2558
ลงประกาศรายละเอียดรายการ และเงื่อนไขการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th

● 18 ธ.ค. 2558
ชี้แจงรายละเอียดรายการและเงื่อนไขการเสนอราคา เวลา 13.00 น.-15.00 น. ณ ชั้น 4 อาคาร A ห้อง AM401 สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 [แผนที่]
**ผู้ผลิตที่ไม่ได้เข้ารับฟังการชี้แจง มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอรายการได้

● 19 ม.ค. 2559
รับซองข้อเสนอรายการ เวลา 10.00 น.- 17.00 น. ***เท่านั้น ณ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ อาคาร A ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.

● 28 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาแจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอ ทาง www.thaipbs.or.th

● 8 ก.พ. 2559
ผู้ยื่นซองที่ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและคุณสมบัติตามข้อกำหนดนำเสนอรูปแบบรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ

● 19 ก.พ. 2559

 

กลับขึ้นด้านบน