สอบราคาจัดหาผู้รับจ้างดําเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ ชุด “ปฏิรูป”

      ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทรายการสารประโยชน์ ชุด “ปฏิรูป” จำนวน 13 ตอน ความยาวตอนละ 52 นาที

กำหนดการสอบราคา

 • 27 เม.ย. 2558
  ชี้แจงรายละเอียดรายการและเงื่อนไขการเสนอราคา เวลา 14.00-16.00 น. ณ อาคาร D ห้อง Theatre สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. 

  **ผู้ผลิตที่ไม่ได้เข้ารับฟังการชี้แจง มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอรายการได้

 •  6 พ.ค. 2558
  รับซองข้อเสนอรายการ ก่อน 17.00 น. สถานที่ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ อาคาร A ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. 

  **เพียงวันเดียวเท่านั้น

 • 8 พ.ค. 2558
  ผู้ผลิตนำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ

  **ยกเว้นผู้ผลิตที่ยื่นเอกสารไม่เป็นไปตาม TOR จะถูกตัดสิทธิ์การยื่นข้อเสนอรายการ

 • 14 พ.ค. 2558
  ประกาศผลการสอบราคาทาง www.thaipbs.or.th

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน