ประกวดราคาจัดหาผู้ดำเนินการผลิตรายการ แบบฝึกหัดประเทศไทย

ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้ดำเนินการผลิตรายการ แบบฝึกหัดประเทศไทย

รูปแบบรายการ

การปฏิรูปประเทศ ในความเป็นจริงแล้วก็คือการปฏิรูปความคิดของคน จากสภาวะของความเป็นจริงที่มองเห็นในประเทศนี้ ผ่านการตั้งคำถามเพื่อไปให้ถึงสำนึกพลเมือง ที่ไม่เพียงคิดเพื่อตัวเอง แต่คิดเพื่อคนอื่นด้วย ถ้าคนของประเทศมีความคิดของสังคมโดยรวมควบคู่ไปกับความคิดเพื่อตัวเอง(ซึ่งไม่ใช่ความผิด) ประเทศนั้นก็จะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของประเทศควบคู่ไปกับศักยภาพของคนในประเทศไปได้อีกมาก

รายการจึงใช้ความเป็นเกมที่เชื่อมโยงกับบริบทของการปฏิรูปความคิด ปฏิรูปประเทศเข้ามาเป็นตัวตั้งคำถาม และทำให้เกิดการทายคำตอบ ซึ่งนำไปสู่การวิเคราะห์ถกเถียง ในมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย และทำให้เป็นเกมที่ดูสนุก และเกิดการกระตุ้นความคิดของผู้ชมได้ด้วย เช่น ใช้คลิปแอบถ่ายพฤติกรรมคนในสังคม เข้ามาเป็นตัวตั้งคำถาม และสร้างประเด็นการวิเคราะห์ถกเถียงจากพฤติกรรมนั้นๆ เป็นต้น

กำหนดการประกวดราคา

 • 15 มิ.ย. 58
  ชี้แจงรายละเอียดรายการและเงื่อนไขการประกวดราคา
  เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ Briefing Room ชั้น 1 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.

 • 6 ก.ค. 58
  รับซองข้อเสนอรายการ
  เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ห้อง AM 303 ชั้น 3 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.

 • 9 ก.ค.58
  ประกาศรายชื่อผู้ประกวดราคาที่คุณสมบัติครบถ้วน แจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอ ทาง www.thaipbs.or.th

 • 10 ก.ค. 58
  ผู้ประกวดราคาที่คุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนด
  นำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ

 • 20 ก.ค. 58
  ประกาศผลการประกวดราคาทาง www.thaipbs.or.th

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน