คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการแนวคิด My Space

ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการแนวคิด My Space จำนวน 13 ตอน โดยนำเสนอรายการที่เปิดพื้นที่ให้เป็นช่องทางการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์แก่สังคมด้วยช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น Socialmedia ของกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ (Generation Me)

กำหนดการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์รายการแนวคิด My Space

 • 3 กันยายน 58
  ชี้แจงรายละเอียดรายการและเงื่อนไขการคัดสรร เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ Briefing Room ชั้น 1 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 [แผนที่]

 • 18 กันยายน 58
  รับซองข้อเสนอรายการ เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ห้อง AM 303 ชั้น 3 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.

 • 25 กันยายน 58
  ประกาศรายชื่อเสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และแจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอทาง www.thaipbs.or.th

 • 28 กันยายน 58
  ผู้ยื่นซองที่คุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนด นำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ

 • 9 ตุลาคม 58
  ประกาศผลการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th

 

กลับขึ้นด้านบน