คัดสรรผู้ดำเนินการผลิต รายการมีนัดกับณัฏฐา

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการมีนัดกับณัฏฐา


          ผู้สนใจประสงค์จะเข้าร่วมคัดสรร สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อกำหนดเงื่อนไขการคัดสรร ผู้รับจ้างดำเนินการผลิตรายการ ได้ที่ www.thaipbs.or.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายจัดหารายการ สำนักบริหารกิจการ ตั้งแต่วันประกาศ จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

          กำหนดรับซองข้อเสนอรายการ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00–17.00 น. ณ ฝ่ายจัดหารายการ สำนักบริหารกิจการ อาคาร A ชั้น 3 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์

กำหนดการคัดสรรรายการ มีนัดกับณัฏฐา

 • 16 กุมภาพันธ์ 2560
  ชี้แจงรายละเอียดรายการและเงื่อนไขการคัดสรรเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม THEATRE ROOM ชั้น 1 อาคาร D สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เวลา 10.00 – 17.00 น.

 • 23 กุมภาพันธ์ 2560
  รับซองข้อเสนอรายการ เวลา 10.00 – 17.00 น. ฝ่ายจัดหารายการ ชั้น 3 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.

 • 3 มีนาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาแจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอ ทาง www.thaipbs.or.th

 • 13-14 มีนาคม 2560
  ผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดนำเสนอรายการและ DEMO รายการความยาวไม่เกิน 5 นาที ต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ

 • 20 มีนาคม 2560
  ประกาศผลการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th 

 

กลับขึ้นด้านบน