คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตละครคุณแม่วัยใส

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินการผลิต ละครคุณแม่วัยใส จำนวน 4 เรื่อง เรื่องละ 4 ตอน ความยาวตอนละ 30 นาที ที่มีเนื้อหาประเด็นหลัก (Theme) ในการนำเสนอ คือ เพื่อให้เด็กวัยรุ่นตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวเอง สะท้อนมุมมองให้เห็นความคิดต่าง หรือพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม ที่สามารถรู้เท่าทันและป้องกันได้ ส่งผลให้ตนเองและคนในครอบครัวมีความคิดที่เติบโตภายในจิตใจ และก้าวข้ามผ่านปัญหาไปได้

          ผู้สนใจประสงค์จะเข้าร่วมคัดสรร สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อกำหนดเงื่อนไขการคัดสรร ผู้รับจ้างดำเนินการผลิตรายการ ได้ที่ www.thaipbs.or.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายจัดหารายการ สำนักบริหารกิจการ ตั้งแต่วันประกาศ จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2560

          กำหนดรับซองข้อเสนอรายการ ในวันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 10.00–17.00 น. ณ ฝ่ายจัดหารายการ สำนักบริหารกิจการ อาคาร A ชั้น 4 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์

กำหนดการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตละครคุณแม่วัยใส

 • 4 มกราคม 2560
  ยื่นซองข้อเสนอรายการ เวลา 10.00 – 17.00 น. ฝ่ายจัดหารายการ ชั้น 4 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 • 11 มกราคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาแจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอ ทาง www.thaipbs.or.th

 • 19-20 มกราคม 2560
  ผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดนำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ

 • 30 มกราคม 2560
  ประกาศผลการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน