คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้น “กิจกรรมการสื่อสาร 36 ปี แห่งแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ สู่ประชาราษฎร์”

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้น“กิจกรรมการสื่อสาร 36 ปี แห่งแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ สู่ประชาราษฎร์”

          ผู้สนใจประสงค์จะเข้าร่วมคัดสรร สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อกำหนดเงื่อนไขการคัดสรร และแนวความคิดรูปแบบรายการ ผู้รับจ้างดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้นฯ ได้ที่ www.thaipbs.or.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายจัดหารายการ สำนักบริหารกิจการ โทรศัพท์ 02-790-2170 เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันประกาศ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559

          กำหนดเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดรายการ และเงื่อนไขการคัดสรร วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้อง Briefing Room ชั้น1 อาคารA

          กำหนดยื่นซองเอกสารหลักฐานการคัดสรร วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ฝ่ายจัดหารายการ สำนักบริหารกิจการ อาคารA ชั้น 4 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์ 

กำหนดการคัดสรรจัดหาผู้ดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้น

 • 21 ตุลาคม 2559
  เข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดรายการและเงื่อนไขการคัดสรร (TOR) เวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ห้อง Briefing Room ชั้น1 อาคาร A เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 สำนักบริหารกิจการ ชั้น 4 อาคาร A เวลา 10.00 – 17.00 น.
  **ผู้ผลิตที่ไม่ได้เข้ารับฟังการชี้แจง มีสิทธิ์ยื่นซองเสนอราคาได้

 • 31 ตุลาคม 2559
  ยื่นซองเอกสารหลักฐานการคัดสรรและรายละเอียดการเสนอราคา ณ ฝ่ายจัดหารายการ สำนักบริหารกิจการ ชั้น 4 อาคาร A เวลา 10.00 น.- 17.00 น. **เท่านั้น

 • 8 พฤศจิกายน 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนด แจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอรายการ ทาง www.thaipbs.or.th 

 • 10-11 พฤศจิกายน 2559
  ผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนด เข้านำเสนอรายการ รูปแบบภาพยนตร์สั้นฯ ต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ห้องประชุม AM401 ชั้น4 อาคาร A เวลา 9.00 – 18.00 น. (ประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

 • 17 พฤศจิกายน 2559
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน