วิริยะ ตันนุกูลกิจ

วิริยะ  ตันนุกูลกิจ

วิริยะ ตันนุกูลกิจ (ต้อง)

viriya tunnukulkit

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

หน้าที่ปัจจุบัน

ผู้ประกาศข่าวกีฬา ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. , 12.00 น. และ 19.00 น.

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะสื่อสารมวลชน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมเบญจมบพิตร
  • ประถมศึกษา โรงเรียนสวนบัว

รางวัลเกียรติยศ

  • ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทนนิส ประเภทชายคู่ กีฬาบัวน้ำเงินราชมงคล ปี 2543
  • ชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาเทนนิส ประเภทชายคู่ กีฬาราชมงคลเกมส์ ปี 2543
กลับขึ้นด้านบน