สุธาศินี สุทธิบงกช

สุธาศินี สุทธิบงกช

สุธาศินี สุทธิบงกช (นี)

Suthasinee Sutibongkot

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

หน้าที่ปัจจุบัน

ผู้ประกาศข่าวกีฬา ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. , 12.00 น. และ 19.00 น.

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
  • ประถมศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
กลับขึ้นด้านบน