บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

บุศย์สิรินทร์  ยิ่งเกียรติกุล

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล (นุ่น)

Budsirin Yingkeadtikun

ผู้ประกาศทันข่าว

หน้าที่ปัจจุบัน

ผู้ประกาศทันข่าว เวลา 11.00 น. , 14.00 น. และ 15.00 น.

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
  • ประถมศึกษา โรงเรียนสหศึกษา

รางวัลเกียรติยศ

  • รางวัลชนะเลิศ AGGIE DJ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • โล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กุลบุตร-กุลธิดากาชาด ปี 2555
กลับขึ้นด้านบน