อนุชา ขำดวง

อนุชา  ขำดวง

อนุชา ขำดวง (โอ)

Anucha Khamdaung

ผู้ประกาศทันข่าว

หน้าที่ปัจจุบัน

ผู้ประกาศทันข่าว เวลา 11.00 น. , 14.00 น. และ 15.00 น.

การศึกษา

  • ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดทรงธรรม
  • ประถมศึกษา โรงเรียนอาษาวิทยา
กลับขึ้นด้านบน