ผึ้งนภา คล่องพยาบาล

ผึ้งนภา  คล่องพยาบาล

ผึ้งนภา คล่องพยาบาล (ผึ้ง)

Puengnapa Klongphayabal

ผู้ประกาศข่าว 09.00 น.

หน้าที่ปัจจุบัน

ผู้ประกาศข่าว 09.00 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 10.00 น.

การศึกษา

  • ปริญญาโท  การบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รางวัลเกียรติยศ

  • รางวัล "เทพทอง" ด้านนักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2555
  • รางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" สาขาวิทยุโทรทัศน์ ประจำปี 2554
กลับขึ้นด้านบน