วันวิสาข์ ทินวัฒน์

วันวิสาข์   ทินวัฒน์

วันวิสาข์ ทินวัฒน์ (วัน)

Wunvisa Thinnawat

ผู้ประกาศข่าวเที่ยง

หน้าที่ปัจจุบัน

ผู้ประกาศข่าวเที่ยง ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 13.00 น.

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • ประถมศึกษา โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา
กลับขึ้นด้านบน