เฌอศานต์ ศรีสัจจัง

เฌอศานต์ ศรีสัจจัง

เฌอศานต์ ศรีสัจจัง (เปรี้ยงปร้าง)

Chersan Srisatjang

ผู้ประกาศข่าววันใหม่ ไทยพีบีเอส

หน้าที่ปัจจุบัน

ผู้ประกาศข่าวดึก ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 23.30 - 00.00 น.

การศึกษา

  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
  • ประถมศึกษา โรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก

รางวัลเกียรติยศ

  • นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นภาคเหนือ ปี 2556
กลับขึ้นด้านบน