อภิยา ฉายจันทร์ทิพย์

อภิยา  ฉายจันทร์ทิพย์

อภิยา ฉายจันทร์ทิพย์ (กิ๊บ)

Apiya Chaychanthip

ผู้ประกาศข่าวบันเทิง

หน้าที่ปัจจุบัน

ผู้ประกาศข่าวบันเทิง รายการไทยบันเทิง ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.05 - 11.30 น. และรายการศิลป์สโมสร ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.30 - 12.00 น.

การศึกษา

  • ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนอัมพรไพศาล จังหวัดนนทบุรี
  • ประถมศึกษา กลั่นวิทยาคม

รางวัลเกียรติยศ

  • รางวัล Popular vote เลือกตั้งปี 57 ของสถานีโทรทัศน์  ITV 
  • รางวัลนักเรียนดี และกิจกรรมดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
กลับขึ้นด้านบน