ณาตยา แวววีรคุปต์

ณาตยา  แวววีรคุปต์

ณาตยา แวววีรคุปต์

Nattaya Waewweerakoup

ผู้ดำเนินรายการบ่ายโมงตรงประเด็น

หน้าที่ปัจจุบัน

ผู้ดำเนินรายการบ่ายโมงตรงประเด็น ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 13.30 น.

การศึกษา

  • ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

รางวัลเกียรติยศ

  • รางวัลผู้หญิงเก่ง สมคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
  • สารคดีเชิงข่าว มูลนิธิแสงชัยสุนทรวัฒน์
กลับขึ้นด้านบน