พิมพิมล ปัญญานะ

พิมพิมล  ปัญญานะ

พิมพิมล ปัญญานะ (พิม)

Pimpimon Punyana

ผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจ

หน้าที่ปัจจุบัน

ผู้ดำเนินรายการชั่วโมงทำกิน ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 11.00 น.

การศึกษา

  • ปริญญาโท คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  • ประถมศึกษา โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

 

กลับขึ้นด้านบน