จีรชาตา เอี่ยมรัศมี

จีรชาตา  เอี่ยมรัศมี

จีรชาตา เอี่ยมรัศมี (จี)

Jeerachata Iemrassamee

ผู้ประกาศข่าวจับตาสถานการณ์

หน้าที่ปัจจุบัน

ผู้ประกาศข่าว 09.00 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 10.00 น.

การศึกษา

  • ปริญญาโท การบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี ภาควิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
  • ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
กลับขึ้นด้านบน