กริษฐา ดีมี

กริษฐา ดีมี

กริษฐา ดีมี (เค้ก)

Karittha Deemee

ผู้ประกาศข่าวบันเทิง

หน้าที่ปัจจุบัน

รายการไทยบันเทิง ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 11.05 - 11.30 น.

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
  • ประถมศึกษา โรงเรียนโสมาภา 2

รางวัลเกียรติยศ

  • เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รางวัลชนะเลิศ การผลิตสารคดีเชิงข่าว โครงการ True vision-BBC Future Journalist Award ครั้งที่ 10 และเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย รางวัลชมเชย
กลับขึ้นด้านบน