ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ สังกัด สำนักวิศวกรรม โดยสอบข้อเขียน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ไปแล้วนั้น

          ส.ส.ท. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ ดังต่อไปนี้

วันสอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุม AM 101 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

 

วันสอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุม AM 101 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

วันสอบสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุม AM 302 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

          จึงขอแจ้งให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการศึกษาฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนก่อนเวลาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 10 นาที)

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ 18 อัตรา

 

 

กลับขึ้นด้านบน