คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการทันโลก

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการทันโลก ประเภทรายการข่าวสาร สร้างความรู้ และความเข้าใจตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลก และสามารถนำความรู้มาปรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ความยาวตอนละ 30 นาที จำนวน 18 ตอน

ดาวน์โหลดไฟล์

กำหนดการคัดสรรจัดหาผู้ดำเนินการผลิตรายการทันโลก

 • 24 พ.ค. 2559
  รับซองข้อเสนอรายการ เวลา 10.00 น.- 17.00 น. ***เท่านั้น ณ สำนักบริหารกิจการ อาคาร A ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 • 3 มิ.ย. 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาแจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอ รูปแบบรายการ ทาง www.thaipbs.or.th

 • 10 มิ.ย. 2559
  ผู้ยื่นซองที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเข้านำเสนอรูปแบบรายการ ต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ

 • 17 มิ.ย. 2559
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดสรร ทาง www.thaipbs.or.th 

 

 

กลับขึ้นด้านบน