คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามแนวทางของในหลวง

ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสื่อสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามแนวทางของในหลวง รายการสารประโยชน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จำนวน 26 ตอน ตอนละ 25 นาที

ดาวน์โหลดไฟล์

กำหนดการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามแนวทางของในหลวง

 • 20 มิถุนายน 2559
  รับซองข้อเสนอรายการ เวลา 10.00 – 17.00 น. ฝ่ายจัดหารายการ ชั้น 4 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.

 • 27 มิถุนายน 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาแจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอทาง www.thaipbs.or.th

 • 7-8 กรกฎาคม 2559
  ผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดนำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ

 • 15 กรกฎาคม 2559
  ประกาศผลการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน