คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการรู้สู้ภัยพิบัติ

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการรู้สู้ภัยพิบัติ ประเภทสารคดีเชิงข่าว เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงภัยพิบัติ และการเตรียมการรับมือล่วงหน้า รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนมากขึ้น ความยาว 30 นาที จำนวน 22 ตอน

ดาวน์โหลดไฟล์

กำหนดการคัดสรรจัดหาผู้ดำเนินการผลิตรายการข่าวสาร “รู้สู้ภัยพิบัติ”

 • 22 เม.ย. 2559
  ชี้แจงรายละเอียดรายการและเงื่อนไขการเสนอราคา เวลา 13.30 น.-15.00 น. ณ ห้อง BRIEFING ROOM ชั้น 1 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  **ผู้ผลิตที่ไม่ได้เข้ารับฟังการชี้แจง มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอรายการได้

 • 3 พ.ค. 2559
  รับซองข้อเสนอรายการ เวลา 10.00 น.- 17.00 น. ***เท่านั้น สถานที่ สำนักบริหารกิจการ อาคาร A ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท

 • 13 พ.ค. 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาแจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอ รูปแบบรายการ ทาง www.thaipbs.or.th
 • 19 พ.ค. 2559
  ผู้ยื่นซองที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดนำเสนอรูปแบบรายการ ต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ

 • 27 พ.ค. 2559
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดสรร ทาง www.thaipbs.or.th

 

 

กลับขึ้นด้านบน