คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ Awesome มันเฟี้ยวมาก

ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือส.ส.ท. มีความประสงค์คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ Awesome มันเฟี้ยวมาก ประเภทรายการสารประโยชน์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ จากการรับชมรายการที่มีเนื้อหาสาระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ความยาวตอนละ 26 นาที จำนวน 8 ตอน

ดาวน์โหลดไฟล์

กำหนดการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ "Awesome มันเฟี้ยวมาก"

 • 12 เมษายน 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาแจ้งนัดหมายการเข้า 
 • 7 เมษายน 2559
  รับซองข้อเสนอรายการ เวลา 10.00 – 17.00 น. ฝ่ายจัดหารายการ ชั้น 4 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 • 19 เมษายน 2559
  ผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดนำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ
 • 25 เมษายน 2559
  ประกาศผลการคัดสรร

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน