คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการสาระความรู้สำหรับผู้หญิง

ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีความประสงค์คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ สำหรับผู้หญิง ประเภทรายการสาระประโยชน์ เพื่อนำเสนอสาระความรู้ที่มีประโยชน์นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การรู้เท่าทันอันตรายในรูปแบบต่างๆ และการรู้เท่าทันสื่อ รู้เท่ากันการบริโภค และเท่าทันความเป็นไปในกระแสสังคมปัจจุบัน ความยาวตอนละ 30 นาที จำนวน 64 ตอน

ดาวน์โหลดไฟล์

 

กำหนดการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการสำหรับผู้หญิง

 • 14 มกราคม 2559
  ลงประกาศรายละเอียดรายการ และเงื่อนไขการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th

 • 4 กุมภาพันธ์ 2559
  รับซองข้อเสนอราคาเวลา 10.00 – 15.00 น. ฝ่ายจัดหารายการ ณ ชั้น ๔ อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.

 • 11 กุมภาพันธ์ 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดแจ้งนัดหมายการเข้า นำเสนอทาง www.thaipbs.or.th

 • 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2559
  ผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด นำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ

 • 26 กุมภาพันธ์ 2559
  ประกาศผลการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th

 

กลับขึ้นด้านบน