คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการข่าวครอบครัว

  ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการข่าวครอบครัว เพื่อสร้างความบันเทิงและสานสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัว จากการรับชมรายการที่มีเนื้อหาสร้างความประทับใจ และมีสาระประโยชน์ต่อสมาชิกในบ้าน ความยาวตอนละ 30 นาที จำนวน 26 ตอน

ดาวน์โหลดไฟล์

กำหนดการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิต

 • 20 มกราคม 2559
  ชี้แจงรายละเอียดรายการ และเงื่อนไขการคัดสรร สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ห้องประชุม BRIEFING ROOM ชั้น 1 อาคาร A เวลา 10.00 – 12.00 น.

 • 1 กุมภาพันธ์ 2559
  ผู้ยื่นซอง ส่งเอกสารการคัดสรร สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักรายการ ชั้น 3 อาคาร A เวลา 10.00 – 17.00 น.

 • 10 กุมภาพันธ์ 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอรายการ ทาง www.thaipbs.or.th

 • 16 กุมภาพันธ์ 2559
  ผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนด นำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ห้องประชุม AM 301 ชั้น 3 อาคาร A เวลา 10.00 น.

 • 26 กุมภาพันธ์ 2559
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th

 

กลับขึ้นด้านบน