ประกวดราคาจัดหาผู้ดำเนินการผลิตรายการ เกมโชว์ส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้ดำเนินการผลิตรายการ เกมโชว์ส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ความยาวตอนละ 55 นาที จำนวน 26 ตอน

ดาวน์โหลดเอกสาร

● รายละเอียดประกาศ
● ข้อกำหนดงานจ้างดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์
● เงื่อนไขการเสนอราคา
● ประกาศราคากลาง
● กำหนดการประกวดราคา


กำหนดการประกวดราคาจัดจ้างผู้ดำเนินการผลิตรายการ

• 5 ม.ค. 58 – 15 ม.ค. 58
ลงทะเบียนผู้ผลิตเข้ารับฟังรายละเอียด (Register) ทาง www.thaipbs.or.th/producer

• 16 ม.ค. 58
ผู้ผลิตเข้ารับฟังรายละเอียดรายการ
ณ ห้อง Briefing Room ชั้น 1 อาคาร A สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
เวลา 09.00 น.-12.00 น.

• 13 ก.พ. 58
ผู้ผลิตยื่นซองข้อเสนองานผลิตรายการ และซองราคาค่าผลิตรายการ
ณ ลานไม้ด้านในชั้น 1 อาคาร A สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
เวลา 09.00 น.-17.00 น. (วันเดียวเท่านั้น)

ในซองประกอบด้วย
1. ซองรูปแบบรายการ ประกอบด้วย รูปแบบรายการ, Profile บริษัท, หนังสือรับรองบริษัท,อุปกรณ์การผลิต, บุคลากร, แผนการผลิต จำนวน 5 ชุด (เอกสาร 5 ชุด CD 5 แผ่น)
2. ซองราคาจำนวน 1 ชุด

*หมายเหตุ ผู้ไม่ได้เข้ารับฟังรายละเอียดรายการ ส.ส.ท.ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซอง

• 18 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผลิตที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ทาง www.thaipbs.or.th

• 20 ก.พ. 58
ผู้ผลิตที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกนำเสนอแนวคิดการผลิตรายการ ต่อคณะกรรมการคัดเลือก

• 27 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผลิตที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ดำเนินรายการ ทาง www.thaipbs.or.th

--------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
คุณดวงตา ดีปราสัย
โทร. 02-790-2272
E-mail: Producer@thaipbs.or.th

 

กลับขึ้นด้านบน