คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการเกี่ยวกับครอบครัว

ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการเกี่ยวกับครอบครัว ประเภทรายการสาระประโยชน์ เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงว่า วัยรุ่นอยากได้หรืออยากให้อะไรครอบครัว ความยาวตอนละ 25 นาที จำนวน 13 ตอน

ดาวน์โหลดเอกสาร


● รายละเอียดประกาศ
● ประกาศราคากลาง
● ข้อกำหนดเงื่อนไข
● เกณฑ์การคัดเลือก
● Creative Brief Sheet
● กำหนดการคัดสรร

กำหนดการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์รายการเกี่ยวกับครอบครัว

2 ธ.ค. 2558
ลงประกาศรายละเอียดรายการ และเงื่อนไขการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th

7 ม.ค. 2558
รับซองข้อเสนอรายการ เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ AM 303 ชั้น 3 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 [แผนที่]

14 ม.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาแจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอ ทาง www.thaipbs.or.th

19 ม.ค. 2558
ผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด นำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ

29 ม.ค. 2558
ประกาศผลการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน