คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

       ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ประเภทรายการสาระประโยชน์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหลากหลายวัยใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า จำนวน 13 ตอน ความยาวตอนละ 25 นาที


กำหนดการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

2 พฤศจิกายน 2558
ลงประกาศรายละเอียดรายการ และเงื่อนไขการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th

13 พฤศจิกายน 2558
ชี้แจงรายละเอียดรายการและเงื่อนไขการคัดสรร เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ AM 401 ชั้น 4 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

23 พฤศจิกายน 2558
รับซองข้อเสนอรายการ เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ห้อง AM 303 ชั้น 3 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.

27 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาแจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอ ทาง www.thaipbs.or.th

1 ธันวาคม 2558
ผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด นำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ

15 ธันวาคม 2558
ประกาศผลการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th

 

 

กลับขึ้นด้านบน