คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในเด็กและเยาวชน (ครั้งที่ 2)

     ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันในเด็กและเยาวชน

กำหนดการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในเด็กและเยาวชน

28 สิงหาคม 58
สิ้นสุดการดาวน์โหลดเอกสารเงื่อนไขการเสนอราคา

31 สิงหาคม 58
ชี้แจงรายละเอียดรายการและเงื่อนไขการคัดสรร เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ BRIEFING ROOM ชั้น 1 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 [แผนที่]

9 กันยายน 58
ส่งเอกสารหลักฐานการเสนอราคา เวลา 10.00 – 17.00 น. สำนักรายการ ชั้น 3 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.
• เอกสารซองที่ 1
• เอกสารซองที่ 2
• เอกสารนอกซอง

17 กันยายน 58
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และแจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอทาง www.thaipbs.or.th

21 กันยายน 58
ผู้ยื่นซองที่คุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนด นำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 3 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.

28 กันยายน 58
ประกาศผลการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th

กลับขึ้นด้านบน