ประกวดราคาซื้อเฟอร์นิเจอร์พร้อมติดตั้ง ศูนย์ Thai PBS World และศูนย์สื่อสารวาระทางสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร 

กลับขึ้นด้านบน