คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในเด็กและเยาวชน

ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในเด็กและเยาวชน จำนวน 13 ตอน ความยาวตอนละ 27-30 นาที

กำหนดการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในเด็กและเยาวชน

● 18 สิงหาคม 58
ชี้แจงรายละเอียดรายการและเงื่อนไขการคัดสรร เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม AM 301 ชั้น 3 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

● 31 สิงหาคม 58
ส่งเอกสารหลักฐานการเสนอราคา เวลา 10.00 – 17.00 น. สำนักรายการ ชั้น 3 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.

● 8 กันยายน 58
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองที่คุณสมบัติครบถ้วน แจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอ ทาง www.thaipbs.or.th

● 11 กันยายน 58
ผู้ยื่นซองที่คุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนด นำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ
ณ ห้องประชุม AM 301 ชั้น 3 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.

● 29 กันยายน 58
ประกาศผลการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th


 

กลับขึ้นด้านบน