คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการละครโทรทัศน์รูปแบบ situation comedy (ครั้งที่ 2)

ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการละครโทรทัศน์รูปแบบ situation comedy เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจของคนในครอบครัว

กำหนดการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการละครโทรทัศน์รูปแบบ situation comedy

 • 28 สิงหาคม 58
  สิ้นสุดการดาวน์โหลดเอกสารเงื่อนไขการเสนอราคา

 • 31 สิงหาคม 58
  ชี้แจงรายละเอียดรายการและเงื่อนไขการคัดสรร เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ BRIEFING ROOM ชั้น 1 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 [แผนที่]

 •  1 ตุลาคม 58
  ส่งเอกสารหลักฐานการเสนอราคา เวลา 10.00 – 17.00 น. สำนักรายการ ชั้น 3 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.
  • เอกสารซองที่ 1
  • เอกสารซองที่ 2
  • เอกสารนอกซอง

 • 8 ตุลาคม 58
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และแจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอทาง www.thaipbs.or.th

 • 12 ตุลาคม 58
  ผู้ยื่นซองที่คุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนด นำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม AM 301 ชั้น 3 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.

 • 19 ตุลาคม 58
  ประกาศผลการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน