ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกผลิตรายการคุยกับแพะ

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ได้มีประกาศคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ “คุยกับแพะ” ชื่อรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีกำหนดยื่นซองเอกสารเสนอราคาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น


          คณะกรรมการจัดหารายการได้ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกของผู้ยื่นเสนอราคา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกผลิตรายการ จำนวน 7 ราย ดังนี้

 1. บริษัท อะกาลิโกโมทีฟ จำกัด
  เวลา 10.00 – 10.40 น.

 2. บริษัท สาระดี จำกัด
  เวลา 10.40 – 11.20 น.

 3. บริษัท ไอดิน 2555 จำกัด
  เวลา 11.20 – 12.00 น.

 4. บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด(มหาชน)
  เวลา 13.00 – 13.40 น.

 5. บริษัท อันบล๊อค จำกัด
  เวลา 13.40 – 14.20 น.

 6. บริษัท ซันชายน์ สไมล์ จำกัด
  เวลา 14.20 – 15.00 น.

 7. บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จำกัด
  เวลา 15.00 – 15.40 น.

          ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้านำเสนอแนวคิดผลงานและรูปแบบรายการ ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม AM 401 ชั้น 4 อาคาร A องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กำหนดการนำเสนองานเป็นไปตามวันและเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน