คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ คุยกับแพะ (ชื่อรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ คุยกับแพะ(ชื่อรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

          ผู้สนใจประสงค์จะเข้าร่วมคัดสรร สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อกำหนดเงื่อนไขการคัดสรร ผู้รับจ้างดำเนินการผลิตรายการ ได้ที่ www.thaipbs.or.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายจัดหารายการ สำนักบริหารกิจการ โทร. 0-270-2163 ตั้งแต่วันประกาศ ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ดาวน์โหลดไฟล์

กำหนดการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ 

 • 10 กุมภาพันธ์ 2560
  ชี้แจงรายละเอียดรายการและเงื่อนไขการเสนอราคา เวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ ห้อง AM 401 อาคาร A ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.
  **ผู้ผลิตที่ไม่ได้เข้ารับฟังการชี้แจง มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอรายการได้**

 • 20 กุมภาพันธ์ 2560
  ยื่นซอง ส่งเอกสารการคัดสรร สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ฝ่ายจัดหารายการ ชั้น 3 อาคาร A เวลา 10.00 – 17.00 น.

 • 24 กุมภาพันธ์ 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอรายการทาง www.thaipbs.or.th

 • 1- 2 มีนาคม 2560
  ผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนด นำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ห้องประชุม AM 401 ชั้น 4 อาคาร A
  เวลา 9.00 – 18.00 น. (ประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

 • 9 มีนาคม 2560
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th 

 

 

กลับขึ้นด้านบน