คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ แนวคิดสะเต็มศึกษา สำหรับเด็กประถมวัย (ชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง)

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ แนวคิดสะเต็มศึกษา สำหรับเด็กประถมวัย (ชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง)

          ผู้สนใจประสงค์จะเข้าร่วมคัดสรร สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อกำหนดเงื่อนไขการคัดสรร ผู้รับจ้างดำเนินการผลิตรายการ ได้ที่ www.thaipbs.or.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายจัดหารายการ สำนักบริหารกิจการ โทร. 0-2790-2763 ตั้งแต่วันประกาศ ถึง วันที่ 5 มกราคม 2560

          กำหนดรับซองข้อเสนอรายการในวันที่ 6 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. ณ ฝ่ายจัดหารายการ สำนักบริหารกิจการ อาคารเอ ชั้น 3 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์

กำหนดการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ

 • 6 มกราคม 2560
  ยื่นซอง ส่งเอกสารการคัดสรร สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักบริหารกิจการ ชั้น 3 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เวลา 10.00 – 17.00 น.

 • 13 มกราคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอรายการทาง www.thaipbs.or.th

 • 24 มกราคม 2560
  ผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนด นำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ห้องประชุม AM 301 ชั้น 3 อาคาร A เวลา 9.00 – 18.00 น. (ประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

 • 31 มกราคม 2560
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน