เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล

เสาวลักษณ์  จักรวิวัฒนากุล

เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล (แต้ว)

Saolak Chakwiwattanakul

ผู้ประกาศข่าวต่างประเทศ

หน้าที่ปัจจุบัน

ผู้ประกาศข่าวต่างประเทศ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 10.00 น.

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนศึกษานารี
  • ประถมศึกษา โรงเรียนสตรีจารุวัฒนากุล
กลับขึ้นด้านบน