วีริศ หุ่นเจริญ

วีริศ  หุ่นเจริญ

วีริศ หุ่นเจริญ (ต๋อง)

Weerid hooncharoen

ผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ

หน้าที่ปัจจุบัน

ผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ ช่วงข่าวเช้า 05.00 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 - 05.45 น. และข่าว 09.00 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 10.00 น.

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  • ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

 รางวัลเกียรติยศ

  • รางวัลชมเชย (พิเศษ) ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประเภทสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2553 จากผลงานข่าวเรื่อง "การเฝ้าระวังดินถล่ม"
  • รางวัลชมเชย ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประเภทสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2552 จากผลงานข่าวเรื่อง "นักเรียนกับสันติวัฒนธรรม"
กลับขึ้นด้านบน