พรวดี ลาทนาดี

พรวดี  ลาทนาดี

พรวดี ลาทนาดี (หญิง)

Pornwadee Latthanadee

ผู้ประกาศข่าวจับตาสถานการณ์

หน้าที่ปัจจุบัน

ผู้ประกาศข่าวเช้า 05.00 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 - 06.15 น.

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
  • ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

รางวัลเกียรติยศ

  • เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

กลับขึ้นด้านบน