วราวิทย์ ฉิมมณี

วราวิทย์  ฉิมมณี

วราวิทย์ ฉิมมณี (จ๊อด)

Varaavit Chimmanee

ผู้ประกาศข่าวค่ำ

หน้าที่ปัจจุบัน

ผู้ประกาศข่าวค่ำ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 - 20.15 น.

การศึกษา

  • ปริญญาตรี  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
กลับขึ้นด้านบน