ปิยะฉัตร กรุณานนท์

ปิยะฉัตร  กรุณานนท์

ปิยะฉัตร กรุณานนท์ (ยุ้ย)

Piyachat Korunanon

ผู้ดำเนินรายการร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้

หน้าที่ปัจจุบัน

ผู้ดำเนินรายการร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 08.30 น.

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กลับขึ้นด้านบน