อรอุมา เกษตรพืชผล

อรอุมา เกษตรพืชผล

อรอุมา เกษตรพืชผล (ปุ๊ก)

Onuma Kasetpheutphon

ผู้ดำเนินรายการสถานีประชาชน

หน้าที่ปัจจุบัน

ผู้ดำเนินรายการสถานีประชาชน ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.00 - 15.30 น.

การศึกษา

  • ปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • มัธยมศึกษา สิรินธร จังหวัดสุรินทร์
  • ประถมศึกษา อนุบาลสุรินทร์

รางวัลเกียรติยศ

  • รางวัลเทพทอง ในฐานะบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ ปี 2554
  • รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ในฐานผู้ดำเนินรายการหญิงดีเด่น ปี 2554
  • รางวัลดาวเมขลา สาขาพิธีกรส่งเสริมคุณะรรมในสังคมดีเด่น ปี 2557
กลับขึ้นด้านบน