ดาริน คล่องอักขระ

ดาริน  คล่องอักขระ

ดาริน คล่องอักขระ (ปุ๊ปปี้)

Darin Klongugkara

ผู้ดำเนินรายการรู้สู้ภัยพิบัติ

หน้าที่ปัจจุบัน

ผู้ดำเนินรายการรู้สู้ภัยพิบัติ ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 - 13.30 น.

การศึกษา

  • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กลับขึ้นด้านบน