จตุรงค์ แสงโชติกุล

จตุรงค์  แสงโชติกุล

จตุรงค์ แสงโชติกุล (ดี)

Jaturong Saengchotikul

ผู้ประกาศข่าวเที่ยง

หน้าที่ปัจจุบัน

ผู้ประกาศข่าวเที่ยง ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 13.00 น.

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
  • ประถมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
กลับขึ้นด้านบน