ไทยพีบีเอสต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 มีนาคม 2558 คุณถาวภักดิ์ ตียาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้มีโอกาสต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสแก่คณะเยี่ยมชม พร้อมนำชมการออกแบบอาคารทั้งภายในและภายนอก ทั้งในส่วนอาคารสำนักงาน อาคารปฏิบัติการ อาคารบริการ พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ห้องสมุด และบริเวณโดยรอบ เพื่อนำองค์ความรู้และข้อมูลในการก่อสร้างและออกแบบไปปรับประยุกต์ใช้ในการออกแบบงานอาคารประเภทอื่นต่อไป

สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมไทยพีบีเอส สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-790-2399

กลับขึ้นด้านบน