สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ต้อนรับคณะเยี่ยมชม จากการไฟฟ้านครหลวง

22/04/2015 14:03:00เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา คุณสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พร้อมด้วยคุณณัฐฐา โกมลวาทิน และคุณอรอุมา เกษตรพืชผล ผู้ดำเนินรายการไทยพีบีเอส ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก โครงการ “ครอบครัวข่าว กฟน.” ของการไฟฟ้านครหลวง ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์และการปฏิบัติงานด้านสื่อโทรทัศน์ โดยเข้าชมกองบรรณาธิการข่าว สตูดิโอข่าวและรายการ ห้องควบคุมการออกอากาศ ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานจริงของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จากนั้น คณะเยี่ยมชมมีโอกาสรับฟังบรรยายในหัวข้อ “นักข่าวพลเมือง” โดยคุณอัจฉราวดี บัวคลี่ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำข่าวในรูปแบบของสื่อสาธารณะจากผู้ปฏิบัติงานจริง รวมถึงสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานด้านการสื่อสารต่อไป

สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมไทยพีบีเอส สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-790-2399

กลับขึ้นด้านบน