นิสิต ม.นเรศวร เยี่ยมชมไทยพีบีเอส สัมผัสการทำงานจริงของสื่อสาธารณะ

นิสิต ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 60 คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานที่ไทยพีบีเอส เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสการทำงานจริงของสื่อสาธารณะ โดยได้ชมเบื้องหลังการออกอากาศรายการ (สด) สถานีประชาชน สตูดิโอข่าว ห้องควบคุมการออกอากาศ (MCR) และพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของไทยพีบีเอส พร้อมรับฟังบรรยายบรรยายเรื่อง ภาษาในงานสื่อสารมวลชน โดย พี่วัน-วันวิสาข์ ทินวัฒน์ ผู้ประกาศข่าว สำนักข่าวไทยพีบีเอส ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตและบุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านแนวทางการประกอบอาชีพสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา

กลับขึ้นด้านบน