นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนรู้ “สื่อดิจิทัลไทยพีบีเอส” - "ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลรายการ"

นักศึกษาและอาจารย์ จากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชมเบื้องหลังการออกอากาศรายการ (สด) สถานีประชาชน สตูดิโอข่าว ห้องควบคุมการออกอากาศ (MCR) ศูนย์ข้อมูลฯ สำนักสื่อดิจิทัล และพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของไทยพีบีเอส โดยได้รับฟังบรรยายระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลรายการ โดยคุณวันเฉลิม ศรีศิริ เจ้าหน้าที่จัดการเนื้อหารายการต่างประเทศฝ่ายตรวจคุณภาพและจัดการเนื้อหา สำนักสร้างสรรค์เนื้อหา และรับฟังบรรยาย “สื่อดิจิทัลไทยพีบีเอส” โดยสำนักสื่อดิจิทัล ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 67 ที่ผ่านมา

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน