มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรียนรู้แลกเปลี่ยนการทำข่าว-Podcast แบบไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 67 นักศึกษาและอาจารย์จากคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ไทยพีบีเอส ชมเบื้องหลังการออกอากาศรายการ (สด) สถานีประชาชน พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถูกหลอกทางออนไลน์ จากนั้นรับฟังบรรยายThai PBS Podcast โดยพี่นุ่น-โสภิต หวังวิวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียง สำนักสื่อดิจิทัล หัวข้อ การปฏิบัติงานข่าว การทำข่าวออนไลน์ โดยพี่ชุ -ชุตินธรา วัฒนกุล บรรณาธิการบริหารด้านข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส และสุดท้ายบรรยายเรื่องการผลิตคอนเทนต์และบริหารสื่อใหม่ โดยพี่อุ๋ย-ธิดารัตน์ ลาภอนันต์ตระกูล หัวหน้างานเนื้อหาดิจิทัล (Realtime Content) ถือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนที่ดีให้กับนักศึกษา

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน