นักศึกษา ม.รังสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม เรียนรู้ "การบริหารจัดการสื่อดิจิทัลของไทยพีบีเอส"

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต ในส่วนงานการผลิตและบริหารสื่อใหม่ ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เ์พื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงานพร้อมเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษา โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเบื้องหลังภายในสตูดิโอ ห้องคอนโทรล และห้องควบคุมออกอากาศ MCR นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล มาร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การบริหารจัดการสื่อดิจิทัลของไทยพีบีเอส" เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อยุคใหม่ เพิ่มพูนความรู้ และได้ประสบการณ์ต่าง ๆ จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน